[EBOOK – PDF] – THÀNH PHẬT CHI ĐẠO

Trước tác: Pháp Sư Ấn Thuận Hiệu Đính

Bản Việt: Tỳ Kheo Thích Đồng Tịnh

CON ĐƯỜNG dẫn đến THÀNH PHẬT 

Việt dịch: Cư sĩ Lê Hồng Sơn

Quyển 1

Trong thời kỳ hiện nay, đạo Phật đang ngày càng thu hút sự chú ý trên khắp thế giới. Nhiều hội Phật học và nhóm nghiên cứu về Phật pháp đã ra đời, cùng với việc xuất hiện ngày càng nhiều tác phẩm về phương pháp tu học Phật giáo. Đạo Phật không chỉ là một niềm tin, mà còn là một hành trình Trí Tuệ. Do đó, sự giác ngộ và hướng dẫn tu tập trong đạo Phật đều thông qua sự khai triển của Trí Tuệ. Trong quá trình truyền bá, Phật pháp đã thích nghi linh hoạt và tự do, tạo nên một nội dung phong phú và đa dạng.

Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là hầu hết các thông điệp về Phật pháp vẫn chưa được trình bày một cách rõ ràng, súc tích và có hướng đi cụ thể.

Trong tập sách này, Đại sư Ấn Thuận đã đề cập đến các giáo lí căn bản của đạo Phật. Đặc biệt, tập trung vào Ngũ Thừa Phật Giáo: Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn và Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa. Bên cạnh đó, Ngài giới thiệu và giải thích cách thực hành một cách rõ ràng, giúp hiểu về sự tương quan giữa Phật giáo và cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm:  Biết đủ là hạnh phúc? Người biết đủ là người luôn hạnh phúc?
[EBOOK - PDF] - THÀNH PHẬT CHI ĐẠO
THÀNH PHẬT CHI ĐẠO

Tác phẩm này có thể được coi là một nguồn thông tin tuyệt vời về các giai đoạn học Phật trong Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam. Tác phẩm được tổ chức một cách chặt chẽ, từng giai đoạn được mô tả rõ ràng, dù phạm vi rộng nhưng vẫn súc tích, với khả năng truyền đạt ý chính của mỗi phương pháp tu tập.

Mặc dù con Người, Trời, và Nhị Thừa, Bồ Tát Thừa có những khía cạnh khác nhau, nhưng với tính chất tương tức và dung thông, các cảnh giới có thể kết nối với nhau từ thế giới này sang thế giới khác, và thậm chí đến sự viên mãn tối thượng của Phật quả.

Với phiên bản dịch này, chúng tôi đã cố gắng cận thận theo sát nguyên văn và biến lời dịch trở nên dễ hiểu. Tuy nhiên, có những giới hạn về sự giản dị hoá để không mất đi ý nghĩa đặc biệt mà Đại sư Ấn Thuận muốn truyền đạt.

Chúng tôi hy vọng rằng bộ sách này, nếu phù hợp với sự trình độ và hiểu biết của từng người, sẽ mang lại ích lợi và giúp cho việc tu tập trở nên hiệu quả hơn. Chúng tôi chia sẻ hy vọng rằng thông qua việc áp dụng và trải nghiệm, nhiều người có thể chia sẻ những kết quả tích cực này với những người khác, góp phần lan toả hạnh phúc và phước lành. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận sự góp ý chân thành từ các học giả và những người có kinh nghiệm về Phật giáo, để có thể cải thiện và phát triển tốt hơn.

5/5 - (3 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ý kiến về bài viết [EBOOK – PDF] – THÀNH PHẬT CHI ĐẠO

Scroll to Top