Nhân tướng học

Nhân tướng học là một bộ môn học nhận dạng trên cơ sở Nhân trắc học, nó giúp ích cho việc “chọn mặt gửi vàng” tìm kiếm nhân tài, dự đoán tính cánh của một cá nhân bất kỳ.

Scroll to Top